Söyleyenleri ile İngilizce Özlü Sözler ve Türkçe Anlamları

Hepimiz için hayatta doğrular, yanlışlar, olması gerekenler ve çeşitli görüşler vardır. Bu durum şüphesiz ki topluma mal olmuş kişiler için de geçerlidir. Ünlü sanatçı, sporcu ve bilim adamlarının hayata dair görüşleri ve felsefik yaklaşımları ile ilgili fikir edinmek ve bu kişilere ait özlü sözlerden örnekler görmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

İngilizce Özlü Sözlere Örnekler

 • An unexamined life is not worth living. (İncelenmemiş bir hayat yaşamaya değer değildir.) – Socrates
 • Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. (Amacı kesinleştirmek her başarının başlangıç noktasıdır.) – W. Clement Stone
 • Eighty percent of success is showing up. (Başarının yüzde sekseni ortaya çıkmaktır.) – Woody Allen
 • Every child is an artist.  The problem is how to remain an artist once he grows up. (Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdükleri zaman da sanatçı kalabilmektedir.) – Pablo Picasso
 • Every strike brings me closer to the next home run. (Her vuruş beni bir sonraki sayıya yaklaştırır.) – Babe Ruth
 • I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. (İçinde bulunduğum durumların ürünü değilim. Kararlarımının ürünüyüm.) – Stephen Covey
 • I attribute my success to this: I never gave or took any excuse. (Başarımı şuna borçluyum: Hiçbir zaman bahane üretmedim ve kabul etmedim.) – Florence Nightingale
 • I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. (Kariyerim boyunca 9000 atış kaçırdım. 300 maç kaybettim. 26 defa oyun kazandıracak son şutu kaçırdım. Defalarca başarısızlığı gördüm . Ve işte bu yüzden başarıyı yakaladım.) – Michael Jordan
 • Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. (Hayatın %10’u başıma gelenler, %90’ı da benim buna karşı ne yaptığımdır.) – Charles Swindoll
 • Life is about making an impact, not making an income. (Hayat etki yaratmak demektir, gelir yaratmak değil.) – Kevin Kruse
 • Life is what happens to you while you’re busy making other plans. (Hayat siz başka şeyleri planlamakla meşgulken olanlardır.) – John Lennon
 • Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being. (Hayat almak veya sahip olmak değil vermek ve olmak demektir.) – Kevin Kruse
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. (Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.) – Albert Einstein
 • The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. (Bir ağaç dikmek için en uygun zaman 20 yıl öncesiydi. İkinci en iyi zaman ise şimdi.) – Chinese Proverb
 • The mind is everything. What you think you become. (Akıl herşeydir. Ne düşünüyorsanız, onu olursunuz.) – Buddha
 • The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any. (İnsanların güçten düşmelerinin en genel sebebi ona sahip olmadıklarının düşünmeleridir.) – Alice Walker
 • The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. (En zor şey harekete geçme kararıı vermektir, geriye kalan ise sadece azimdir.) – Amelia Earhart
 • Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover. (Bundan yirmi yıl sonra yapmadıklarınız için yaptıklarınızdan daha çok hayal kırıklığı yaşayacaksınız, bu yüzden halatlarınızı bir kenara atın, güvenli limandan uzaklara açılın, yelkenlerinizle rüzgarı yakalayın. Keşfedin, hayal edin, bulun.) – Mark Twain
 • Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, And that has made all the difference. (Ağaçlık bir alanda bir yol ayrımı vardı, ben daha az kullanılmış olanı seçtim. İşte bu herşeyi değiştiren şey oldu.) – Robert Frost
 • We become what we think about. (Ne olmayı düşünüyorsak onu oluruz.) – Earl Nightingale
 • Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. (Bir insan her neyi hayal edip inanıyorsa, ona ulaşabilir.) – Napoleon Hill
 • Winning isn’t everything, but wanting to win is. (Kazanmak herşey demek değildir, ancak kazanmayı istemek herşeydir.) – Vince Lombardi
 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. (Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.) – Christopher Columbus
 • You miss 100% of the shots you don’t take. (Kullanmadığınız atışların %100’ünü kaçırmışsınızdır.) – Wayne Gretzky
 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. (Zamanınız kısıtlıi bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.) – Steve Jobs
İnstagram üzerinden İngilizce Sözler’e devam edebilirsiniz. @ingilizce_sozler_ve_turkceleri hesabını takip edin, paylaşmaya devam edelim.

1 Yorum

Cenevreden bir kumandan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir