Kredi kartı başvurum neden onaylanmıyor?

Kredi kartı ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan bir kredili ödeme aracıdır. Kredi kartı, isminden de anlaşılacağı gibi bir kredilendirme unsuru taşıdığından bankalar tarafından kredi kartı verilecek kişinin değerlendirmesi yapılarak ona göre kredi kartı başvuru talebi olumlu veya olumsuz olacak şekilde sonuçlandırılır.

Kredi kartı başvuruları olumlu olarak sonuçlanabileceği gibi olumsuz da sonuçlanabilir. Olumlu olarak sonuçlanan kredi kartı başvuru süreci pek merak uyandırmazken olumsuz sonuçlanan başvuru sonrası başvuru sahipleri neden olumsuz yanıt aldıklarını ve sorunun nereden kaynaklandığını merak ederler.

Kredi Kartı Başvurusu Değerlendirme Süreci

Kredi kartı, bireysel bir kredili ödeme enstrümanı olduğundan kredi kartı tahsis edilmeden önce bireyin borç alabilme kapasitesinin ve borç geri ödeme kabiliyetinin ölçülmesi gerekir. Bu aşamada yapılan değerlendirmeler otomatize edilmiş ve sistemlere aktarılmıştır. Bir banka için binlerce başvuruyu tek tek incelemek mümkün olamayacağından kredi kartı almak isteyen kişilerin kimlik bilgileri ve bazı finansal bilgileri sisteme aktarılır ve sistem bu bilgileri belirli formülasyonlar çerçevesinde değerlendirir. Geçmiş ödeme kayıtları, mali durum, kimlik bilgileri ve kefaletler sistemi besleyen datalardır.

Değerlendirme kriterleri sisteme hali hazırda tanımlanmış olduğundan, eğer bir red varsa sistemdeki red kriterlerden bir veya birkaçına takılmışsınız demektir. Ancak, her red sebebi sizin geçmişte olumsuz bir kaydınız olduğu manasına gelmez, bazı durumlarda tamamen limit ile ilgili olarak veya bankacılık geçmişinizin olmaması ile ilgili olarak da red kaydı oluşabilmektedir.

Kredi kartı başvurusu neden reddedilmiş olabilir?

Her bireyin gelir, gider ve finansal geçmişi farklı olduğundan bu soruya genel geçer bir cevap vermek güçtür fakat en genel sebepleri madde madde özetlemeye çalışalım. Kredi kartı red sebeplerinden genel olarak bahsetmek gerekirse aşağıdaki şekilde bir sıralama yapabiliriz.

 • Geçmiş döneme ait kanuni takip, haciz vb. olumsuz kayıtların bulunması
 • Var olan kredi kartı limitlerinin yüksek olması ve yeni limit tahsisi için boşluk olmaması
 • Bankalardaki kredi ve kredi kartı geri ödeme performansında takılmalar ve gecikmeler olması
 • Gelir yetersizliği veya gelire göre giderin fazla olması
 • Herhangi bir bankacılık ürünü kullanmamış olmak, geçmiş kayıt bulunmaması

6 Yorum

 1. Zeynel Akça 04/08/2017
  • Özhan 18/08/2017
 2. süleyman 02/02/2018
  • Özhan 04/02/2018
 3. mehmet 11/02/2018
  • Özhan 28/02/2018

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir