İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olan Şirketler

“Yeni TTK” ismiyle anılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile firmaların daha şeffaf ve ulaşılabilir olması adına şirketler için internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamı yasanın ilk çıktığı dönemde oldukça geniş iken 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bu zorunluluğun kapsamı daraltılmıştır. Mevcut durumda internet sitesi kurmak zorunda olan firmalar bağımsız denetime tabi şirketler şeklinde belirlenmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri

Şirketlerin hangi koşullarda bağımsız denetime tabi olduklarına dair hükümler 23.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile belirlenmiştir. Buna göre;

 • Aktif toplamının 150 milyon TL ve üstü olması
 • Yıllık net satış hasılatının 200 milyon TL ve üstü olması
 • Çalışan sayısının 500 ve üstü olması

koşullarından en az 2 tanesinin karşılayan firmalar bağımsız denetime tabidir. Dolayısıyla bu koşullardan en az 2 tanesini karşılayan firmaların internet sitesi kurması ve belirli bir içeriği ziyaretçilerine sunması gerekmektedir.

Firmaların İnternet Sitesinde Bulundurması Gereken Zorunlu İçerikler

İnternet sitesi kurmak zorunda olan firmaların yasal olarak bazı içerikleri bulundurması zorunludur. Bu şart farklı içeriklerin de bulundurulmasına engel değildir ancak yasada firmanın erişilebilirlik ve şeffaflığını gösterebilmesi için ne tür içeriklerin bulunması gerektiğisomut olarak belirtilmiştir. Buna göre internet sitesi içeriğinde aşağıdaki listede yer alan bilgilerin bulundurulması gerekecektir.

 • Şirket yönetim kurulu ve denetçileri hakkındaki bilgiler
 • Şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarlar
 • Bölünme ve birleşme hallerinde finansal tablolar
 • Birleşme sözleşmeleri ve raporlar
 • Şirketin feshine ve genel kurul kararının iptaline dair kararlar
 • Şirketin pay sahipleri sayısındaki düşüş
 • Şirket sözleşmesindeki değişiklikler
 • Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen diğer tüm hususlar

İnternet sitesi kurma ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için İnternet Sitesi Kurmak İçin Yapılması Gerekenler yazısını okuyabilirsiniz.

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir