İngilizce Sayılar ve Türkçe Anlamları

İngilizce olarak 1’den 100’e kadar olan tüm sayıları ve Türkçe anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz. Sayıların okunuşları için Google Çeviri sayfasına giderek İngilizce kelimeyi yazdıktan sonra kutucuğun altında beliren hoparlör simgesini kullanabilirsiniz.

İngilizce 1’den 100’e Kadar Olan Sayılar

1 – One – Bir
2 – Two – İki
3 – Three – Üç
4 – Four – Dört
5 – Five – Beş
6 – Six – Altı
7 – Seven – Yedi
8 – Eight – Sekiz
9 – Nine – Dokuz
10 – Ten – On
11 – Eleven – On bir
12 – Twelve – On iki
13 – Thirteen – On Üç
14 – Fourteen – On Dört
15 – Fifteen – Onbeş
16 – Sixteen – Onaltı
17 – Seventeen – On Yedi
18 – Eighteen – On Sekiz
19 – Nineteen – On Dokuz
20 – Twenty – Yirmi
21 – Twenty One – Yirmi Bir
22 – Twenty Two – Yirmi İki
23 – Twenty Three – Yirmi Üç
24 – Twenty Four – Yirmi Dört
25 – Twenty Five – Yirmi Beş
26 – Twenty Six – Yirmi Altı
27 – Twenty Seven – Yirmi Yedi
28 – Twenty Eight – Yirmi Sekiz
29 – Twenty Nine – Yirmi Dokuz
30 – Thirty – Otuz
31 – Thirty One – Otuz Bir
32 – Thirty Two – Otuz İki
33 – Thirty Three – Otuz Üç
34 – Thirty Four – Otuz Dört
35 – Thirty Five – Otuz Beş
36 – Thirty Six – Otuz Altı
37 – Thirty Seven – Otuz Yedi
38 – Thirty Eight – Otuz Sekiz
39 – Thirty Nine – Otuz Dokuz
40 – Forty – Kırk
41 – Forty One – Kırk Bir
42 – Forty Two – Kırk İki
43 – Forty Three – Kırk Üç
44 – Forty Four – Kırk Dört
45 – Forty Five – Kırk Beş
46 – Forty Six – Kırk Altı
47 – Forty Seven – Kırk Yedi
48 – Forty Eight – Kırk Sekiz
49 – Forty Nine – Kırk Dokuz
50 – Fifty – Elli
51 – Fifty One – Elli Bir
52 – Fifty Two – Elli İki
53 – Fifty Three – Elli Üç
54 – Fifty Four – Elli Dört
55 – Fifty Five – Elli Beş
56 – Fifty Six – Elli Altı
57 – Fifty Seven – Elli Yedi
58 – Fifty Eight – Elli Sekiz
59 – Fifty Nine – Elli Dokuz
60 – Sixty – Altmış
61 – Sixty One – Altmış Bir
62 – Sixty Two – Altmış İki
63 – Sixty Three – Altmış Üç
64 – Sixty Four – Altmış Dört
65 – Sixty Five – Altmış Beş
66 – Sixty Six – Altmış Altı
67 – Sixty Seven – Altmış Yedi
68 – Sixty Eight – Altmış Sekiz
69 – Sixty Nine – Altmış Dokuz
70 – Seventy – Yetmiş
71 – Seventy One – Yetmiş Bir
72 – Seventy Two – Yetmiş İki
73 – Seventy Three – Yetmiş Üç
74 – Seventy Four – Yetmiş Dört
75 – Seventy Five – Yetmiş Beş
76 – Seventy Six – Yetmiş Altı
77 – Seventy Seven – Yetmiş Yedi
78 – Seventy Eight – Yetmiş Sekiz
79 – Seventy Nine – Yetmiş Dokuz
80 – Eighty – Seksen
81 – Eighty One – Seksen Bir
82 – Eighty Two – Seksen İki
83 – Eighty Three – Seksen Üç
84 – Eighty Four – Seksen Dört
85 – Eighty Five – Seksen Beş
86 – Eighty Six – Seksen Altı
87 – Eighty Seven – Seksen Yedi
88 – Eighty Eight – Seksen Sekiz
89 – Eighty Nine – Seksen Dokuz
90 – Ninety – Doksan
91 – Ninety One – Doksan Bir
92 – Ninety Two – Doksan İki
93 – Ninety Three – Doksan Üç
94 – Ninety Four – Doksan Dört
95 – Ninety Five – Doksan Beş
96 – Ninety Six – Doksan Altı
97 – Ninety Seven – Doksan Yedi
98 – Ninety Eight – Doksan Sekiz
99 – Ninety Nine – Doksan Dokuz
100 – One Hundred – Yüz

İngilizce 100’den 1000’e Kadar Olan Sayılar

İngilizcede 100’den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1’den 100’e kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.

101 = One Hundred and One = Yüz Bir
212 = Two Hundred and Twelve = İki Yüz On İki
222 = Two Hundred and Twenty Two = İki Yüz Yirmi İki
467 = Four Hundred and Sixty Seven = Dört Yüz Altmış Yedi
893 = Eight Hundred and Ninety Three = Sekiz Yüz Doksan Üç

İngilizce 1000’den Büyük Sayılar

1,000 – One Thousand – Bin
10,000 – Ten Thousand – On Bin
100,000 – One Hundred Thousand – Yüz Bin
1,000,000 – One Million – Bir Milyon
1,000,000,000 – One Billion – Bir Milyar
1,000,000,000,000 – One Trillion – Bir Trilyon

Daha farklı bir kaynaktan sayılarla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz İngilizce sayılar özet anlatım bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir