İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

Ünlü kişlerin söylediği veya anonim olarak bilinen motive edici ve ilham verici İngilizce güzel sözlerden beğendiklerimi bu yazıda toplamaya çalıştım. Sözlerin Türkçe anlamlarını parantez içinde bulabilirsiniz.

 • A smile is the shortest distance between two people. (Bir gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.)
 • Persuasion is often more effectual than force. (İkna etmek çoğu zaman güç kullanmaktan etkilidir.)
 • United we stand, divided we fall. (Birlikte ayakta durur, bölününce ise düşeriz.)
 • When I was born, I was so surprised I didn’t talk for a year and a half.(Doğduğumda o kadar şaşırmıştım ki bir buçuk yıl konuşmadım.)
 • If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing anything very innovative. (Arada sırada başarısız olmuyorsanız, yenilikçi birşey yapmıyorsunuz demektir.)
 • The secret of life is not to do what you like, but to like what you do. (Yaşamın sırrı sevdiğinizi yapmak değil yaptığınızı sevmektir.)
 • Love is not about who you live with. It’s about who you can’t live without. (Aşk kimle yaşadığınızla değil, kim olmadan yaşayamadığınızla ilgilidir.)
 • Knowledge is power. (Bilgi güçtür.)
 • An error doesn’t become a mistake until you refuse to correct it. (Bir hata onu düzeltmeyi reddetmediğiniz sürece bir yanlış olmaz.)
 • There is no such thing as a long piece of work, except one that you dare not start. (Başlamaya cesaret edemedikleriniz dışında uzun iş diye bir şey yoktur.)
 • Happiness lies in good health and a bad memory. (Mutluluk iyi sağlıkta ve kötü hafızada yatar.)
 • Ability is nothing without opportunity. (Yetenek, fırsat olmadan hiçbir şeydir.)
 • Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. (İngilizcesi kötü olan biriyle dalga geçmeyin. Bu onun başka bir dil bildiği anlamına gelir.)
 • Never stand begging for that which you have the power to earn. (Kazanmaya gücünüzün yeteceği şeyler için asla yalvarmayın.)
 • There are people who have money and people who are rich. (Bazılarının parası vardır bazıları ise zengindir.)
 • Very few of us are what we seem. (Pek azımız göründüğümüz gibiyizdir.)
 • A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. (Kötümser her fırsattaki zorlukları, iyimser ise her zorluktaki fırsatları görür.)
 • Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. (Başarı bir başarısızlıktan diğerine coşku eksiği olmaksızın gidebilmektir.)
 • The price of greatness is responsibility. (Büyüklüğün bedeli sorumluluktur.)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Herşeyde bir güzellik vardır fakat herkes bunu göremez.)
 • Respect yourself and others will respect you. (Kendinize saygı gösterin, başkaları da size saygı duyacaktır.)
 • The superior man is slow in his words and earnest in his conduct. (Üstün insan sözlerinde yavaş ve davranışlarında ciddidir.)
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. (Korkulacak hiçbir şey yoktur, sadece onu anlamak gerekir.)
 • Little things affect little minds. (Küçük şeyler, küçük akılları etkiler.)
 • Success is the child of audacity. (Başarı cüretin eseridir.)
 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. (Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu ise terlemedir.)
 • I never think of the future. It comes soon enough. (Geleceği hiç düşünmem. Pek yakında gelecektir.)
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. (Başarılı olmak yerine değerli olmak için uğraş.)
 • Love of beauty is taste. The creation of beauty is art. (Güzelliği sevmek zevktir. Güzelliği yaratmak ise sanattır.)
 • Don’t find fault, find a remedy. (Sorun değil çözüm bulun.)
 • Intelligence is the ability to adapt to change. (Zeka değişime ayak uydurabilme becerisini gösterebilmektir.)
 • Love all, trust a few, do wrong to none. (Herkesi sev, az kişiye güven, hiç kimseye yanlış yapma.)
 • Genius is the ability to reduce the complicated to the simple. (Deha karmaşık olanı basite indirgeyebilmektir.)
 • Wisdom is knowing how little we know. (Erdem, ne kadar az bildiğimizi bilmektir.)

1 Yorum

 1. Gizlikız 26/03/2016

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir