İngilizce Felsefik Sözler ve Anlamları

Hayatın içinde pek çok şey yaşıyoruz ancak pek çoğunu ya görmüyoruz veya unutuyoruz. Bazı deneyimler bize hayat dersi veriyor ve hayatla ilgili bazı gerçekleri anlamamızı sağlıyor. Felsefe de aslında insan olarak bizlerin görmekte zorlanabildiği veya üzerinde derin düşünmediği konular hakkında çıkarımlar yapmaya çalışan bir bilim dalıdır diyebiliriz.

Çeşitli öğretilerde öne çıkmış ve bazı ünlü kişiler tarafında söylenmiş, deneyimlere dayalı ve öğretici İngilizce felsefik sözlerden kendimce bir derleme yaptım. Sözlerin Türkçe karşılıklarını parantez içinde bulabilirsiniz. Uzunluk olarak kısa olanları seçtim, böylece dileyenler Whatsapp, Facebook veya Twitter vb. mecralarda da rahatlıkla kullanabilirler.

İngilizce Felsefik Sözlerden Seçmeler

 • Believe those who are seeking the truth, doubt those who find it. – André Gide (Doğruyu arayanlara inanın, onu bulanlardan ise şüphe duyun.)
 • Do not seek to follow in the footsteps of the wise. Seek what they sought. – Matsuo Basho (Bilgenin gittiği yoldan gitmeyi merak etmeyin. Onun neyi gördüğünü merak edin.)
 • I am a part of all that I have met. – Alfred Lord Tennyson (Ben tüm tanıştıklarımdan bir parçayım.)
 • If you chase two rabbits, you will not catch either one. – Rus Atasözü (Eğer iki tavşanı kovalarsanız, ikisini de yakalayamazsınız.)
 • If you think you’re free, there’s no escape possible. – Ram Dass (Eğer özgür olduğunu düşünüyorsan, kaçış imkanı yok demektir.)
 • It’s always now. – Eckhart Tolle (Her zaman şimdidir.)
 • Knock on the sky and listen to the sound. – Zen Atasözü (Gökyüzünü tıkla ve sesi dinle.)
 • No snowflake ever falls in the wrong place. – Zen Atasözü (Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez.)
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. – Dr. Seuss (Bazen sorular çok karmaşık cevaplar ise basittir.)
 • The foot feels the foot when it feels the ground. – Buddha (Ayak kendini yere basınca hisseder.)
 • The future influences the present just as much as the past. – Friedrich Nietzsche (Gelecek şimdiki zamanı geçmiş kadar etkiler.)
 • The tighter you squeeze, the less you have. – Zen Atasözü (Daha çok sıktıkça daha az elde edersin.)
 • To believe with certainty we must begin with doubting. – Stanislaus I (Kesinliğe inanmak için şüphe etmekle başlamak gerekir.)
 • Tomorrow always comes, and today is never yesterday. – S.A. Sachs (Yarın her zaman gelir, ve bugün hiçbir zaman dün değildir.)
 • When the student is ready, the master appears. – Budist Atasözü (Öğrenci hazır olduğunda ustası ortaya çıkar.)
 • When you get there, there isn’t any there there. – Zen Atasözü (Oraya vardığında artık orada orası yoktur.)
 • You are the sky. Everything else, it’s just the weather. – Pema Chödrön (Sen gökyüzüsün. Diğer herşey ise havadır.)
 • You can’t wake a person who is pretending to be asleep. – Navaho Atasözü (Uyuyormuş gibi yapan birisini asla uyandıramazsın.)
 • You exist in time, but you belong to eternity. – Bhagwan Shree Rajneesh (Zamanın içindesindir, ancak ait olduğun şey sonsuzluktur.)

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir