İngilizce Bilmeceler ve Türkçe Anlamları

Hem İngilizce bilginizi geliştirmek hem de eğlenceli sorulara cevaplar bularak eğlenmek için İngilizce bilmecelere göz atabilirsiniz. Bilmeceler soru-cevap şeklinde olup Türkçe karşılıkları, bilmecelerin hemen altında görebilirsiniz.

Q: What goes up but never comes down?
A: Your age

S: Hep artan fakat hiç azalmayan şey nedir?
C: Yaşınız

Q: They come out at night without being called, and are lost in the day without being stolen. What are they?
A: Stars

S: Geceleri çağrılmadan ortaya çıkarlar, gündüzleri de çalınmadan ortadan kaybolurlar. Nedir bunlar?
C: Yıldızlar

Q: How many months have 28 days?
A: All 12 months!

S: Kaç ayda 28 gün vardır?
C: Hepsinde

Q: What has one eye but cannot see?
A: A needle

S: Bir gözü olup göremeyen şey nedir?
C: İğne

Q: If an electric train is travelling south, which way is the smoke going?
A: There is no smoke, it’s an electric train.

S: Elektrikli bir tren güneye doğru gidiyorsa, dumanı ne tarafa gider?
C: Elektrikli trende duman yoktur.

Q: A man was driving his truck. His lights were not on. The moon was not out. Up ahead, a woman was crossing the street. How did he see her?
A: It was a bright and sunny day!

S: Bir adam tır kullanıyormuş. Işıkları bozulmuş. Gökyüzünde de ay yokmuş. Yolun ilerisinde bir kadın karşıdan karşıya geçiyormuş. Adam bu kadını nasıl görmüş?
C: Hava açık ve güneşliymiş.

Q: What is so delicate that saying its name breaks it?
A: Silence

S: İsmini söyleyince bozulacak kadar narin olan şey nedir?
C: Sessizlik

Q: What is as light as a feather, but even the world’s strongest man couldn’t hold it for more than a minute?
A: His breath

S: Bir tüy kadar hafif olan fakat dünyanın en güçlü adamının bile bir dakikadan fazla tutamadığı şey nedir?
C: Nefes

Q: A house has 4 walls. All of the walls are facing south, and a bear is circling the house. What color is the bear?
A: The house is on the north pole, so the bear is white.

S: Bir evin 4 duvarı var. Tüm duvarlar güneye bakıyor, ve bir ayı evin etrafını dolaşıyor. Bu ayın ne renktir?
C: Ev kuzey kutubundadır, bu yüzden ayı da beyazdır.

Q: What can you catch but not throw?
A: A cold

S: Alabildiğiniz fakat fırlatamadığınız şey nedir?
C: Soğuk

Q: What has hands but can not clap?
A: A clock

S: Kolları olan fakat alkış yapamayan şey nedir?
C: Bir saat

Q: If I have it, I don’t share it. If I share it, I don’t have it. What is it?
A: A Secret.

S: Sahipsem paylaşamam. Paylaşırsam da sahip değilimdir. Bu nedir?
C: Sır

Q: What travels around the world but stays in one spot?
A: A stamp

S: Tüm dünyayı gezse de bir noktada kalan şey nedir?
C: Bir pul

Q: What goes up when rain comes down?
A: An umbrella

S: Yağmur damlaları aşağı doğru düştükçe yukarıya yönelen şey nedir?
C: Şemsiye

Q: How can a pants pocket be empty and still have something in it?
A: It can have a hole in it.

S: Bir cep nasıl olur da hem boş olur hem de içinde bir şey olur?
C: Cepte delik vardır.

Q: Mary’s father has 5 daughters – Nana, Nene, Nini, Nono. What is the fifth daughters name?
A: If you answered Nunu, you are wrong. It’s Mary.

S: Mary’nin babasının 5 kızı vardır – Nana, Nene, Nini, Nono. Beşinci kızın ismi nedir?
C: Eğer cevabınız Nunu ise yanlış. Cevap Mary.

Q: I’m tall when I’m young and I’m short when I’m old. What am I?
A: A candle

S: Gençken uzunum, yaşlıyken kısayım. Ben neyim?
C: Mum

Q: What comes down but never goes up?
A: Rain

S: Hep aşağı gelen fakat hiç yukarı çıkmayan şey nedir?
C: Yağmur

Q: What has a foot but no legs?
A: A snail

S: Ayağı oluğ bacağı olmayan şey nedir?
C: Salyangoz

1 Yorum

  1. Fatih 17/04/2018

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir