e-Okul Sistemi Giriş ve Genel Bilgiler

e-Okul sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında uygulamaya alınmış olan bir bilgi giriş ve gözlem platformudur. Sistemde öğrenci ve okul bilgileri internet üzerinden kaydedilir ve gözlemlenir. e-Okul sistemi iki modülden oluşur. Bu modüller e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi şeklindedir.

Yakın zamana kadar bu iki modüle giriş farklı sayfalardan yapılmakta iken giriş ekranları aynı sayfaya taşınmıştır. Her iki modül için de giriş ekranına ulaşmak için aşağıdaki resmi kullanabilirsiniz.

e-okul giriş

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, e-Okul sisteminin idari tarafını oluşturmaktadır. Bu modül ile idari kadrolar ve öğretmenler e-Okul sistemine veri girişlerini yaparlar. Sisteme girilen veriler okul bilgiler olabileceği gibi öğrencilere ilişkin bilgiler de olabilmektedir. Genel itibarıyla sistemde en çok miktarda yer alan bilgiler öğrenci notları, ders programları ve devamsızlık bilgileri vb. aktüel öğrenci bilgileridir.

Sisteme giriş yapabilme yetkisi sınırlı sayıda kullanıcıda bulunmaktadır. Bu yetki sadece okul idaresi, Bakanlığa bağlı idari kadrolar ve öğretmenlere tanımlanmıştır.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Okul modülünün diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu bölümde öğretmenler ve okul idaresi tarafından girilen öğrenci not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, yılsonu not durumu ve başarı belgesi vb. bilgiler gözlemlenebilmektedir. Modülün isminde her ne kadar “veli bilgilendirme” kelimesi geçiyor olsa da aslında öğrenciler de pek tabi bu modülü kullanabilmektedir.

e-Okul Sisteminin Avantajları

e-Okul öncesinde not bilgileri ve buna benzer diğer öğrenci bilgileri kağıt ortamında tutulmaktaydı. Bu durum verilerin sağlıklı arşivlenmesi ve geriye dönük olarak kullanılabilmesi anlamında oldukça maliyetli ve verimsiz bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Bununla birlikte, velilerin öğrencilerin okul durumunu takip edebilmesi sadece veli toplantılarıyla mümkün olabiliyordu. e-Okul sistemi sayesinde günümüzde artık online olarak öğrenci bilgilerinin kaydedilmesi ve takibi kolaylaşmış ve velilerin okula giden çocuklarıyla daha pratik ve zaman maliyeti olmadan ilgilenebilmesini sağlamıştır.

e-Okul Sistemi ile İlgili Eleştiriler

Her ne kadar sistemin olumlu yanları çok olsa da e-Okul bazı açılardan eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin başında sistemin yoğun dönemlerde altyapı anlamında yetersiz kalması gelmektedir. Dönem sonlarında veya farklı zamanlarda kullanıcı trafik yoğunluğuna bağlı olarak sisteme erişimde sıkıntılar yaşanabilmektedir ve bu durum hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler tarafından şikayet edilir bir durum halini almaktadır. Ancak, gerek sistem altyapı geliştirmeleri gerekse de kullanıcıların sistemi daha yakından tanımasıyla e-Okul giderek daha etkin ve başarılı bir e-hizmet halini almaktadır.

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir