Dış Ticarette Görünmeyen İşlemler

Dış ticaret terimleri içerisinde temel tanımlardan bir tanesi de görünmeyen işlemlerdir. Görünmeyen işlemler, cari işlemler dengesini oluşturan iki temel parçadan biridir. Cari işlemler dengesi iki kalemden oluşur; dış ticaret dengesi ve görünmeyen işlemler. Dış ticaret dengesi mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır. Görünmeyen işlemler (görünmeyen kalemler) ise hizmet ticareti ile mal ve hizmet ticareti içermeyen işlemleri kapsar.

Örneğin, turizm gelirleri ve giderleri hizmet ticareti olması nedeniyle görünmeyen kalemlerde takip edilir. Aynı şekilde, bankalarımızın ve Merkez Bankası’nın yurtdışındaki döviz hesaplarına kazandığı faizlerle tüm ülkenin dış borçlarına ödediği faizlergörünmeyen kalemler içindedir. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın yurdumuza gönderip Türk Lirası’na çevirdikleri dövizler de (işçi dövizleri) görünmeyen kalemlerde takip edilir.

Görünmeyen İşlemler Listesi

A- TİCARET VE ENDÜSTRİ

A-1 Tamir ve Montaj
A-2 İşleme Tabi Tutma, Tamamlama, Sözleşmeye Bağlı Fason İsler ve
Benzer Nitelikli Diğer İşlemler
A-3 Teknik Yardım
A-4 Taahhüt İşleri
A-5 Telif Hakları, Fikri ve Sınai Mülkiyet, Yönetim Anlaşmaları ile Kredi
Kartı Anlaşmaları
A-6 Maaş ve Ücretler
A-7 Giderlere Katılma Payı

B- DIŞ TİCARET

B-1 Komisyonculuk ve Mümessillik Hizmetleri
B-2 Nihai Mal Piyasasındaki İşlemlere İlişkin Farklar Marjlar ve
Depozitolar
B-3 Dokümantasyon Giderleri
B-4 Antrepo, Depolama, Gümrükten Çekme ve Benzeri Ödemeler
B-5 Transit Nakliyatla İlgili Giderler
B-6 Gümrük Vergi ve Resimleri ile Benzeri Ücretler

C- TAŞIMACILIK

(Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı
Gemileriyle İlgili Ödemeler vs.)
C-1 Deniz Taşımacılığı
C-2 İç Sularda Yapılan Taşımacılık (Kiralama Dahil)
C-3 Karayolu Taşımacılığı (Yolcu Taşımacılığı ve Kiralama Dahil)
C-4 Hava Taşımacılığı (Yolcu Taşımacılığı ve Kiralama Dahil)
C-5 Taşıtların Giderleri
C-6 Taşıtların Tamir Giderleri

D- SİGORTA

D-1 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta
D-2 Uluslararası Ticarete Konu Mallara İlişkin Sigortalar
D-3 Hayat Sigortaları
D-4 Diğer Sigortalar
D-5 Reasürans ve Retrosesyon İşlemleri
D-6 Türkiye’deki Yabancı Sigorta Şirketleri ve Şubeleriyle İlgili Diğer
Ödemeler

E- FİLM, VİDEO KASET VE BENZERİ MADDİ ORTAM ÜZERİNE
KAYDEDİLMİS (GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ) ESERLER

E-1 Herhangi Bir Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş Eserlerin İthali,
İhracı, Dağıtım ve Gösterimi
E-2 Kablo Yoluyla Uluslararası Düzeyde Yayımlanan Eserlerin İthali,
İhracı, Dağıtımı ve Gösterimi
E-3 Başka Tür Ortamlarla Uluslararası Düzeyde Nakledilen veya
Yayımlanan Eserlerin İthali, İhracı, Dağıtım ve Gösterimi
E-4 Eserlerin İşlenmesi (Processing), Basımı ve Tamamlanması (Finishing,
Çoğaltma ve Alt Yazı İlavesi Dahil)
E-5 Yerleşik Olmayanların Eserlerle İlgili Geçici Faaliyetleri

F- SERMAYE GELİRLERİ

F-l Ticari Faaliyetlerden Sağlanan Karlar
F-2 Temettü ve Kar Payı Gelirleri
F-3 Faizler (Kredi ve Menkul Kıymetler Faizleri ile Benzerleri)
F-4 Kiralar

G- SEYAHAT VE TURİZM

G-1 İs Seyahatleri
G-2 Turistik Seyahatler
G-3 Kültürel Seyahatler
G-4 Sağlık Nedeniyle Yapılacak Seyahatler
G-5 Resmi Geçici Görev Seyahatleri

H- KİŞİSEL GELİR VE HARCAMALAR

H-1 Emekli Aylıkları ve Benzeri Ödemeler
H-2 Kanuni Nafakalar ve Mali Yardımlar
H-3 Göçmenlerin Havaleleri
H-4 Yurt Dışındaki Özel Mülklerin Cari Bakım ve Tamirleri
H-5 Küçük Miktarların Transferleri
H-6 Gazeteler, Periyodik Yayınlar, Kitaplar, Müzik Yayınlarının Bedelleri veya
Bunların Abonelik Ücretleri
H-7 Spor Ödülleri ve Yarışma Kazançları

J- KAMU GELİR VE GİDERLERİ

J-1 Vergiler ve Harçlar
J-2 Kamu Giderleri
J-3 Kamu Taşımacılığı ve PTT Hizmetlerine İlişkin Ödemeler
J-4 Konsolosluk Gelirleri

K- GENEL KARAKTERLİ İSLEMLER

K-1 Her Türlü İlan ve Reklamlar
K-2 Mahkeme Giderleri
K-3 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar
K-4 Para Cezaları
K-5 Dernekler, Kulüpler ve Diğer Kuruluşlara Katılma Aidatları
K-6 Serbest Meslek Kazançları
K-7 İadesi Gerekli Tutarlar
K-8 Bröve, Marka Tescil Giderleri

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir