Birikim yapmak neden önemlidir?

birikim yapmakBirikim yapmak bireysel ve toplumsal açıdan farklı şekillerde önem arzeden bir ekonomik davranıştır. Bireyler kendi kişisel ekonomik hayatlarında ihtiyaten veya belirli bir ürün veya hizmeti satın alma amaçlı olarak birikim yaparken, toplumsal olarak birikim yapmak ülke ekonomisini güçlendiren bir olgudur.

Bireysel Açıdan Birikim Yapmanın Önemi

Ekonomik hayat içerisinde her bireyin ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar zaruri ve isteğe bağlı ihtiyaçlar olarak kategorize edilebilir. Zaruri ihtiyaçlar beslenme, giyim ve barınma gibi temel gereksinimlerimizle alakalı olup isteğe bağlı ihtiyaçlar gezme-görme, tatil yapma, ihtiyaç fazlası tüketim yapma vb. olarak örneklendirilebilir.

Eğer geliriniz sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetiyorsa burada birikim yapma fırsatından söz etmek pek mümkün olmayacaktır ancak temel ihtiyaçlarınız karşıladıktan sonra gelirinizde fazla bir bakiye mevcut oluyorsa işte bu tutar sizin birikim yapma fırsatınızı oluşturur.

Tüketim kültürünün yüksek olduğu ülkemizde bu fırsat maalesef pek değerlendirilmemektedir. Bu sebeptendir ki, ülke olarak dışarıdan borç alma durumunda kalmaktayız çünkü yatırımlarımızı kendi birikimlerimizle finanse edememekteyiz.

Bireysel olarak birikim yapılabilmesi durumunda, farklı açılardan fayda sağlanabilmektedir. Örneğin konut, araç veya benzeri bir malı veya bir hizmeti ilerleyen dönemlerde satın alabilmek için maddi güç, birikim yapılmasıyla beraber sağlanabilecektir. Herhangi bir satın alma işlemi amaçlanmasa da ihtiyaten kenarda birikmiş para bulunması bireyleri psikolojik olarak ekonomik sarsılmalara karşı daha güçlü kılacaktır. Bunun dışında farklı sebeplerden ötürü de birikim yapmanın faydaları pek tabi bulunabilir.

Toplumsal Açıdan Birikim Yapmanın Önemi

Bireylerin genel olarak birikim yapma eğiliminde olması ve bunu gerçekleştirmesi neticesinde ülkeler de birikim yapabilir hale gelebilmektedir. Ekonomik dilde konuşmak gerekirse bunu becerebilen ülkeler cari fazla veren ülkelerdir, tersi şekilde bunu sağlayamaya ülkeler de dışardan finansman bulmak zorunda kalan cari açık veren ülkelerdir.

Bir ülkenin elinde birikmiş para olması takdir edeceğiniz üzere avantajlı bir durumdur ancak bunu sağlayan faktörü sadece “az harcamak” ile açıklayamayız. Bu ülkeler aynı zamanda üst seviyede üretim yapabilen veya ekonomik olarak üst seviyede artı değer yaratabilen ülkelerdir. Çin gibi bir ülkede belki çok yüksek bir eğitim seviyesinden ve kalifiye iş gücünden bahsedemeyebiliriz ancak ucuz üretim maliyetleri bu ülkeyi bir üretim cenneti haline getirmiştir. Bunun dışında Kuzey Avrupa ülkelerinde kalifye iş gücü, üst seviye üretim ve üst seviye eğitim sayesinde yüksek katma değerli ekonomik üretim yapılabilmektedir.

Birikim Yapmaya Götüren Yapısal Etmenler

Bireyler ve toplumlar açısından birikim yapılabilmesini sağlayacak yapısal etmenlere değinmeye çalışalım.

Bireyler açısından eğer ki yukarıda bahsettiğim birikim yapma fırsatı mevcut ise mutlaka harcama eğilimini düşürmek gereklidir. Doğamız gereği daha yeni, daha şık, daha farklı ürün veya hizmetleri satın almak isteriz ancak konu birikim yapabilmek ise bu güdülerimizi frenleyebiliyor olmamız gereklidir.

Toplumsal olarak da eğitim seviyesini yükseltmek, yüksek katma değerli üretim veya servis satabilmek daha çok gelir sağlayacak ve bireylerin daha az harcama eğilimi geliştirmesi sayesinde birikim miktarı artabilecektir. Tabi bu konuda şunu da belirtmek gerekir ki eğer toplumda hiç para harcanmıyorsa bu da sıkıntı yaratan bir durumdur çünkü harcama olmadan ekonomi çalışamaz. Bu da ekonomik denge açısında harcama ve birikim yapılması faktörlerinin dengesinin iyi ayarlanması gerektiğine işaret etmektedir.

1 Yorum

  1. birikim yapmak 13/10/2014

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir