Bankaları kim denetler?

Bankaların denetimi iki türlüdür. Bu denetimler, bağımsız denetim kuruluşları ve resmi denetim otoriteleri tarafından yapılır. Kısaca açıklamaya çalışalım.

Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Yapılan Denetimler

Bağımsız denetim kuruluşları, piyasada Big 4 diye tabir edilen uluslararası denetim kurumlarıdır. İsimleriyle ifade etmek gerekirse; PwC, Deloitte, EY, KPMG şeklinde ifade edebiliriz. Bu firmalar audit yani finansal tablo denetimi alanında uzmanlaşmışlardır ve büyük ölçekli firmalara finansal denetim hizmeti sunarlar. Bankalar da bu kurumlardan yıllık olarak denetim hizmeti alır ve denetim sonucunda rapor hazırlanması suretiyle mali tablolar denetimden geçmiş olur.

Resmi Kuruluşlar Tarafından Yapılan Denetimler

Bu kurumların en başında BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) gelir. BDDK resmi olarak bankaları denetlemeye en yetkili kurumdur ve bankalara karşı uygulayabileceği yaptırım düzeyi banka lisansının iptaline kadar varabilir. Bu sebeple, BDDK tarafından yapılan denetimler bankalar açısından kritik öneme sahiptir ve denetim sonucunda eğer aksiyon alınması talep edilmişse bu aksiyonlar en ivedi şekilde alınmak durumundadır. Denetim çalışmalarının yanında BDDK aynı zamanda çeşitli kurallar ve uygulama öneriler de getirebilmektedir. Benzer şekilde bu öneri ve/veya kısıtlamalar yine bankalar tarafından dikkate alınır ve en yüksek düzeyde önem verilerek yerine getirilmeye çalışılır.

BDDK dışında Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi resmi kurumların müfettişleri de kendi alanlarıyla ilgili olarak dönem dönem bankalarda denetim faaliyetlerinde bulunabilmektedir.

Yorum Ekleyin veya Soru Sorun:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir